لطفا ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و هر روز آلمانی را با یک جمله و مثال یاد بگیرید
Folgen Sie uns bitte auf Instagram und Facebook

Bedeutung - stabile معنی و ترجمه

Adjektiv


Deutsch-Deutsch Bedeutung

[1] stabil
[2] fest
[3] beständig, dauerhaft

Beispiel

[1];


Gegenteil

[1] mutabile
[2] mobile
[3] provvisorio, precario, temporaneo, effimero


Synonym

[1] immutabile
[2] fisso
[3] durevole, duraturo, permanente