لطفا ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و هر روز آلمانی را با یک جمله و مثال یاد بگیرید
Folgen Sie uns bitte auf Instagram und Facebook

Bedeutung - Liebeslied معنی و ترجمه

Substantiv, n


Deutsch-Deutsch Bedeutung

[1] Lied, das sich um Liebe dreht
[1] Lied, das sich um Liebe dreht

Beispiel

[1] Er hat ihr ein Liebeslied geschrieben.;
[1] Er hat ihr ein Liebeslied geschrieben. ;