لطفا ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و هر روز آلمانی را با یک جمله و مثال یاد بگیرید
Folgen Sie uns bitte auf Instagram und Facebook

Bedeutung - Heimatliebe معنی و ترجمه

PersischPersisch
( معنی آلمانی به فارسی)

[1] حب‌الوطن
[2] عشق به وطن
[3] وطن‌دوستی
[4] وطن‌پرستی