گفتگو در مطب دندان پزشک | Gespräch in der Zahnarztpraxis

کلمات مربوط به دندان پزشکی

Gespräch in der Zahnarztpraxis

Gespräch in der Zahnarztpraxis

Gespräch in der Zahnarztpraxis

Arzt: Guten Tag! Was führt Sie heute zu uns?

Patient: Ich habe seit ein paar Tagen Schmerzen und denke, dass ich vielleicht eine Wurzelbehandlung brauche.

Arzt: Verstehe. Haben Sie bereits eine Röntgenaufnahme Ihres Zahns bei sich?

Patient: Nein, das habe ich nicht.

Arzt: In Ordnung, dann machen wir zuerst eine CT-Aufnahme Ihrer Zähne, um das Problem genauer zu identifizieren. Bitte folgen Sie mir ins Röntgenzimmer.

Patient: Wird das von meiner Versicherung gedeckt?

Arzt: Normalerweise sind solche grundlegenden Verfahren von der Versicherung gedeckt, aber ich empfehle, dass Sie das mit Ihrer Versicherung bestätigen. Möchten Sie auch Informationen über zusätzliche Behandlungsoptionen, wie eine Fluoridierung oder eine professionelle Zahnreinigung?

Patient: Ja, das wäre gut. Bitte geben Sie mir alle notwendigen Informationen.

کلمات مربوط به دندان پزشکی

کلمات مربوط به دندان پزشکی

دکتر: روز بخیر! چه چیزی شما را امروز به اینجا کشانده؟

بیمار: من چند روزی است که درد دارم و فکر می‌کنم شاید به درمان ریشه نیاز داشته باشم.

دکتر: متوجه شدم. آیا عکس رادیولوژی از دندان خود همراه دارید؟

بیمار: نه، ندارم.

دکتر: خوب، پس ابتدا یک عکس CT از دندان‌های شما می‌گیریم تا مشکل را دقیق‌تر شناسایی کنیم. لطفاً دنبال من به اتاق رادیولوژی بیایید.

بیمار: آیا این هزینه توسط بیمه پوشش داده می‌شود؟

دکتر: معمولاً چنین روش‌های ابتدایی توسط بیمه پوشش داده می‌شوند، اما توصیه می‌کنم که این موضوع را با بیمه‌گر خود تایید کنید. آیا مایلید اطلاعاتی درباره گزینه‌های درمانی اضافی، مانند فلوراید تراپی یا تمیز کردن حرفه‌ای دندان‌ها داشته باشید؟

بیمار: بله، خوب می‌شود. لطفاً تمام اطلاعات لازم را به من بدهید.