لطفا ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و هر روز آلمانی را با یک جمله و مثال یاد بگیرید
Folgen Sie uns bitte auf Instagram und Facebook

Bedeutung - liebesfähig معنی و ترجمه

Adjektiv


Deutsch-Deutsch Bedeutung

[1] zur Liebe fähig
[1] zur Liebe fähig

Beispiel

[1];
[1] :Beispiele fehlen: ;