اخذ پذیرش از دانشگاههای آلمان- ترجمه و تایید مدارک

در این پست سعی میکنیم مراحل اولیه برای اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان را کوتاه مفید شرح بدیم. به صورت کلی دریافت ویزای دانشجویی چند مرحله کلی داره که اول لیست وار مینوسم و بعد به شرح هر کدوم میرسیم ترجمه مدارک اخذ پذیرش دریافت نوبت سفارت مصاحبه  ترجمه و تایید مدارک برای